آخرین اخبار مدارس


30 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

01 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

01 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

30 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

29 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

29 مهردبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

26 مهر دبستان پسرانه سما 1

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

پایی که جا ماند

سید ناصرحسینی

خاطرات اسارت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

نقش زنان در نهضت امام خمینی ره

ساسان طهماسبی کیهانی

ایران تاریخ انقلاب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

پشت صحنه

سامرست موام

داستان

دبستان دخترانه سما 2

«كيك شگفت‌انگيز»

-

4 داستان كوتاه

دبستان پسرانه سما 1

گراد

محمدتقی صدیقی- مریم توکل

ریاضی چهارم ابتدایی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

همگام با مردم در انقلاب اسلامی

سید محمد هاشم پور یزدان پرست

تاریخ انقلاب اسلامی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

عادت می کنیم

زویا پیرزاد

رمان

دبستان دخترانه سما 2

«آهوي با وفا»

-

داستان

دبستان دخترانه سما 2

حسني خدا رو دوست داره

مهرانگيز اشرف‌پور

شعرها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

«تسلی بخشی های فلسفه»

الن دوباپن

فلسفی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

تابستان خطرناک

ارنست همینگوی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

بلندیهای بادگیر

امیلی برونته

رمان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

فرناز فرزین -کمند سمندری

مسابقه: پژوهش جشنواره خوارزمی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

نازنین زهرا جنت آبادی

مسابقه: قبولی در آزمون تیزهوشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

هلیا همایی

مسابقه: نمایشگاه دست سازه ها هفته مشاغل

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 2

مینا ده نبی

مسابقه: قبولی در آزمون تیزهوشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

مبینا بزم آرا

مسابقه: احساس واژه ها جشنواره خوارزمی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

زهرا ناری

مسابقه: شاهنامه خوانی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 2

کوثر سنگ سفیدی

مسابقه: قبولی در آزمون تیزهوشان

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

ساجده علی آبادی

مسابقه: آزمون مدارس نمونه

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 2

دیانا میرخسروی

مسابقه: قبولی در دبیرستان نمونه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

صبا ساغرچی

مسابقه: آزمون مدارس نمونه

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 2

طراوت خبازی

مسابقه: قبولی در دبیرستان نمونه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

مبینا بزم آرا

مسابقه: احساس واژه ها جشنواره خوارزمی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

محسن عارفي تبار

1385/08/06

دبستان پسرانه سما 1

متين لندراني

1385/08/08

دبستان پسرانه سما 1

سهيل صادقي نور

1387/08/02

دبستان پسرانه سما 1

كيارش تصويبي

1387/08/07

دبستان دخترانه سما 2

ياسمن كريم آبادي

1386/08/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

محمد رضا مباركي

1379/08/04

دبستان دخترانه سما 2

ايدا اسماعيل زاده

1385/08/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

سيدابوالفضل كاشفي

1380/08/08

دبستان دخترانه سما 2

ستايش ميان آبادي

1386/08/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

مهدي بروغني

1383/08/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

سينا علي آبادي

1380/08/02

دبستان دخترانه سما 2

فروزان كبيران

1387/08/02

دبستان پسرانه سما 1

امير رضا فاتحي پور

1388/08/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

فهيمه بنسبردي

1379/08/07