آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

امام امد

حمیدرضا شاه ابادی

انقلاب

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

امام حسین و محرم

سید بهرام حسینی

ائمه - تاریخ اسلام

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نقش زنان در نهضت امام خمینی

ساسان طهماسبی

نقش زنان در تاریخ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

من یک سایه ام

فیروزه گل سرخی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

لهوف

سید ابن طاووس

درباره عاشورا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بلوم فلد مجردی میان سال

فرانتس کافکا

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کلیدر

محمود دولت ابادی

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بلندیهای بادگیر

امیلی برونته

رمان

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

داداش كوچولو

سعید معزالدین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نامیرا

صادق کرمیار

ادبیات داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

قاف

یاسین حجازی

زندگی جضرت محمدص

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

يعقوب کذاب

يورک بِکِه

قهرمان اصلي کتاب، ي

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

مهدی کیوانلو

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سپهر سلطانی

مسابقه: آزمون علمی پیشرفت تحصیلی بین 74367 نفر رتبه دوم

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما2

بهناز باعثی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما2

یاسمن عاقل ششتمد

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سپهر سلطانی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما2

یاسمن عاقل ششتمد

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

صبا شایان

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

نگین کوشکی

مسابقه: ورزشی شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

مژگان توکلی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

عليرضا استيري

مسابقه: قبولي درتكميل ظرفيت دبيرستان نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

فاطمه خیرآبادی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

پانا پسندیده

مسابقه: شنا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

بنيامين شكيبا جو

1385/10/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

عادل كامراني منش

1380/10/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

آرميتا محمدي

1382/10/28

دبستان پسرانه سما

اميررضا گرداني

1388/10/26

دبستان پسرانه سما

سجاد كوشكي

1385/10/24

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا صفاري

1379/10/29

دبستان دخترانه سما2

سپيده زارعي صالح آباد

1383/10/23

دبستان دخترانه سما2

ستايش فخاري

1385/10/25

دبستان پسرانه سما

احمد پارسا پهلواني

1386/10/26

دبستان پسرانه سما

اميرپارسا ارقند

1385/10/30

دبستان دخترانه سما2

مائده مسكني

1384/10/23

دبستان دخترانه سما2

سارا ميرزائي

1385/10/24

دبستان دخترانه سما2

زهرا سنگ سفيدي

1385/10/27

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگين رحيمي يگانه

1378/10/27

دبستان پسرانه سما

ارشيا دولت ابادي

1384/10/24

دبستان پسرانه سما

رضا بروجردي

1383/10/26

دبستان پسرانه سما

آرمان سليمان پور

1383/10/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حميد رضا خيرآبادي

1379/10/27

دبستان دخترانه سما2

مانيا نورافشان

1387/10/29