پرتال مدارس سما واحد سبزوار


.لطفا جهت ورود به مدارس ویا بخش مجتمع (مرکز آموزشی و فرهنگی سما) بر روی تصویر بالای عنوان کلیلک نمائید مدارس سما سبزوار


دبستان دخترانه سما2

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حوزه معاونت