آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

پنجره های آسمان (72 شعر درباره خدا)

بابک نیک طلب

داستان و شعر نوجوان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

امیر گل ها

حسین سیدی

.

دبستان دخترانه سما 2

حسني خدا رو دوست داره

مهرانگيز اشرف‌پور

شعرها

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

داداش كوچولو

سعید معزالدین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دختری که پادشاه سوئد را نجات داد

یوناس یوناسون

زندگینامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دا

زهراحسینی

رمان دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

مدیر مدرسه

جلال آل احمد

خاطرات تویسنده

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

ویلای دلگیر

پاتریک مودیانو

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

جکامه ها

نیما یوشیج

شعرنو

دبستان دخترانه سما 2

«حسني بهونه‌گير شده»

«فاطمه خواجه‌افضلي»

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

نامیرا

صادق کرمیار

ادبیات داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

جکامه ها

نیما یوشیج

شعرنو

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما 2

الهه جهان ارا

مسابقه: آزمونهای علمی مبتکران

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 2

پارمیس میرخسروی

مسابقه: آزمونهای علمی مبتکران

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

محمد امین مرادی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما 1

شایان فیض آبادی

مسابقه: آزمون مبتکران

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

ریحانه محمودی

مسابقه: آزمونهای علمی مبتکران

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما 1

معین فرزان پور

مسابقه: آزمون مبتکران

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

پارسا مزینانی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 2

ریحانه محمودی

مسابقه: آزمون راهبرد

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما 2

حدیث فرجامی

مسابقه: آزمونهای علمی مبتکران

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما 2

پریسا سلیمی پور

مسابقه: لانچیکو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

امیر حسین شجاعی راد

مسابقه: پینگ پنگ

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

سارا کریمی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

سجاد کرابی

اهداف شرکت های دانش بنیان و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

دبستان دخترانه سما 2

نازنین لطف ابادی

مراقبت از محیط زیست

دبستان دخترانه سما 2

حدیث فرجامی

سبزوار شناسی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

سجاد پرماه

نقش شوراها و مشورت پذیری در آموزش و پرورش کشور

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

سید امیر عباس حسینی

شورا و مشورت در آینده جامعه چه تاثیری دارد

دبستان دخترانه سما 2

اسما زارع حسینی

شهرمن سبزوار

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

امیر محمد زردکوهی

نقش مشورت در موفقیت در جوانان

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

بنيامين سليمان پور

1389/12/04

دبستان پسرانه سما 1

مهديار جهاني نيا

1388/12/04

دبستان پسرانه سما 1

امير محمد حيدري نژاد

1388/12/08

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

سيد مهران آل احمد

1382/12/02

دبستان پسرانه سما 1

ماني عابد

1386/12/08

دبستان پسرانه سما 1

مبين كوشان

1389/12/08

دبستان پسرانه سما 1

عليرضا دولت ابادي

1387/12/06

دبستان دخترانه سما 2

نگين رامشيني

1384/12/02

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

امير حسين باغاني

1382/12/05

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

علي صميمي توپكانلو

1381/12/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

مريم عادلي فر

1380/12/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

ناديا دولت آبادي

1379/12/04

دبستان دخترانه سما 2

آيلين ميرچولي

1388/12/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

مهرنوش رازقندي

1380/12/06

دبستان پسرانه سما 1

شهراد چشمي

1388/12/02

دبستان پسرانه سما 1

محمدفرحان دلير

1384/12/05

دبستان دخترانه سما 2

شيما صارمي منش

1385/12/06

دبستان پسرانه سما 1

محمدجواد عباس آباد عرب

1387/12/08