آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

معلم کیست و وظیفه اوچیست

برتراندراسل

تعلیم وتربیت

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

18مجلس روضه فاطمیه

روح الله گائینی

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

همگام با مردم در انقلاب اسلامی

سید محمد هاشم پور یزدان پرست

تاریخ انقلاب اسلامی

دبستان دخترانه 2

مجموعه کتاب های کار ستاره طلایی علوم پنجم ابتدایی

مصطفی خلیل زاده

مجموعه کتاب های کار

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

هزارتو

فردریش دورنمات

خاطرات نویسنده

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

آذر

علی خدایی

زندگینامه

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

لهوف

سید ابن طاووس

درباره عاشورا

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

دا

زهراحسینی

رمان دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

دائرة المعارف انقلاب اسلامی

محمود میرزا خانی

مفاهیم انقلاب

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

خانواده و تربیت مهدوی

دكتر مرتضی آقا تهرانی و حجت ال

درباره مهدویت

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

خاطرات قدم خیر محمدی

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

پدرعشق پسر

سید مهدی شجاعی

زندگانی حضرت علی اکبر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه 2

مهتاب کوشکی

مسابقه: شنا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه 1

يزدان ميرزائي منش

1390/09/16

دبستان دخترانه 2

پريسا سليمي پور

1386/09/18

دبستان دخترانه 2

سورينا سلطاني مقدم

1388/09/16

دبستان دخترانه 2

صبا آتشين صدف

1387/09/22

دبیرستان دوره اول پسرانه 3

محمد امين ايزي

1383/09/22

دبستان پسرانه 1

امين پورصدرا

1387/09/19

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

نازنين تحسيني

1382/09/20

دبستان پسرانه 1

محمد ساجدي فر

1387/09/20

دبستان دخترانه 2

رزيتا خسروجردي

1390/09/19

دبستان دخترانه 2

پريسا استاجي

1387/09/20

دبستان دخترانه 2

زهرا نجم آبادي

1388/09/16

دبستان دخترانه 2

رؤيا مهري

1387/09/20

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

سمانه پورصدرا

1381/09/18

دبیرستان دوره اول دخترانه 4

الناز فرهادي فرزين

1385/09/18

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

آيناز آستارائي

1382/09/21

دبیرستان دوره اول دخترانه 4

عارفه بهنام فر

1385/09/18

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

مهديه محمودي

1382/09/16