آخرین اخبار مدارس


28 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

07 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

03 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

01 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

10 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

07 آذردبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پایی که جا ماند

سید ناصرحسینی

خاطرات اسارت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دنیای دختران

گابی شوستر

بررسی مسائل نوجوانان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اجازه می فرمایید گاهی خواب شما را ببینم

محمد صالح علاء

.

دبستان دخترانه سما2

پرسش های چهار گزینه ای مرات علوم پنجم ابتدایی

دپارتمان علمی مرات

پرسش های چهار گزینه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پیام گم گشته

مارلو مورگان

داستانی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

همگام با مردم در انقلاب اسلامی

سید محمد هاشم پور یزدان پرست

تاریخ انقلاب اسلامی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پدرعشق پسر

سید مهدی شجاعی

زندگانی حضرت علی اکبر

دبستان دخترانه سما2

يواكيم

«تورمد هاوگِن»

داستان

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

يعقوب کذاب

يورک بِکِه

قهرمان اصلي کتاب، ي

دبستان دخترانه سما2

مجموعه کتاب های کار ستاره طلایی علوم پنجم ابتدایی

مصطفی خلیل زاده

مجموعه کتاب های کار

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

پنجره های آسمان (72 شعر درباره خدا)

بابک نیک طلب

داستان و شعر نوجوان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چراغها را من خاموش می کنم

زویا پیرزاد

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما2

شیما نصرآبادی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

مژگان توکلی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

عليرضا استيري

مسابقه: قبولي درتكميل ظرفيت دبيرستان نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

صبا شایان

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

پدرام استيري

مسابقه: قبولي درتكميل ظرفيت دبيرستان نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

مبینا یوزباشی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

نیلوفر حسینی زاده

مسابقه: مسابقه پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

یاسمن عاقل ششتمد

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

یاسمن عاقل ششتمد

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

ریحانه رمضانی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

مبینا یوزباشی

مسابقه: قبولی در آزمون تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

بیتا کاظمی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

شايان بهروزي فر

1388/09/11

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد ثنايي صفار

1378/09/11

دبستان دخترانه سما2

ثمين تاج آبادي

1383/09/15

دبستان دخترانه سما2

ساجده سادات مختاري حسيني

1384/09/12

دبستان دخترانه سما2

سوگند ملايجردي

1387/09/11

دبستان پسرانه سما

علي سنگ سفيدي

1385/09/12

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد امين باستاني ژور

1378/09/09

دبستان پسرانه سما

مهدي يار برازنده دولت ابادي

1384/09/11

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا صادقي زاده

1377/09/15

دبستان دخترانه سما2

مهشيد حسني

1386/09/11

دبستان دخترانه سما2

ليدا محمدصالحي

1384/09/09

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد دلبري

1385/09/10

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

زهرا ناري

1380/09/11

دبستان پسرانه سما

اميريوسف بازقندي

1386/09/09

دبستان دخترانه سما2

گلينا پاكيزه مقدم

1384/09/15

دبستان پسرانه سما

فرزاد فيضي

1385/09/11