آخرین اخبار مدارس


02 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

16 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

22 بهمندبستان دخترانه سما2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

جکامه ها

نیما یوشیج

شعرنو

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دنیای دختران

گابی شوستر

بررسی مسائل نوجوانان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ویلای دلگیر

پاتریک مودیانو

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نورالدین پسر ایران

معصومه سپهری

خاطرات جنگ تحمیلی

دبستان دخترانه سما2

پرسش های چهار گزینه ای علوم پنجم ابتدایی

علیرضا رزاقی

پرسش های چهار گزینه

دبستان دخترانه سما2

«دفتر خاطرات يك كرم»

«دورين كرونين»

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یکی بود یکی نبود

محمد علی جمال زاده

داستان کوتاه

دبستان دخترانه سما2

مجموعه سوالات جامع تیزهوشان پنجم ابتدایی

گروه موافان گاچ

مجموعه سوالات جامع

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دا

زهراحسینی

رمان دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیر گل ها

حسین سیدی

.

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مدرسه ی فرشته ها

آنی دالتون

داستانی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

منم که می گذری

مهدی فرجی

شعر

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

عليرضا استيري

مسابقه: قبولي درتكميل ظرفيت دبيرستان نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

بهناز باعثی

مسابقه: کاراته

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

کیارش مختاری

مسابقه: بدمینتون

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما2

فاطمه خیرآبادی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

سانیا دولت آبادی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

ثمین مشکانی

مسابقه: آزمون های سراسری پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

الهه جهان آرا

مسابقه: آزمون های سراسری پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

ندا ناصری

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

پانا پسندیده

مسابقه: مسابقات شنا دانش اموزی شهرستان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی کیوانلو

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما2

مهزاد ناصری

مسابقه: آزمون های سراسری پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

شیما نصرآبادی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه قرباني

1378/12/02

دبستان پسرانه سما

امير رضا رباط سرپوشي

1386/12/03

دبستان دخترانه سما2

پريسا علي محمدي

1388/12/03

دبستان پسرانه سما

مهديار جهاني نيا

1388/12/04

دبستان دخترانه سما2

نگين رامشيني

1384/12/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نيلوفر كوشكي

1379/12/01

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

مريم يزداني بخش

1382/12/03

دبستان پسرانه سما

شهراد چشمي

1388/12/02

دبستان دخترانه سما2

شيما صارمي منش

1385/12/06

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

مريم عادلي فر

1380/12/04

دبستان پسرانه سما

بنيامين سليمان پور

1394/12/04

دبستان پسرانه سما

ماني عابد

1386/12/08

دبستان پسرانه سما

عرفان عامري

1386/12/04

دبستان پسرانه سما

محمدجواد عباس آباد عرب

1387/12/08

دبستان پسرانه سما

امير محمد حيدري نژاد

1388/12/08

دبستان پسرانه سما

محمدفرحان دلير

1384/12/05

دبستان پسرانه سما

عليرضا دولت ابادي

1387/12/06