آخرین اخبار مدارس


20 اردیبهشت دبستان پسرانه سما 1

14 اردیبهشت دبستان پسرانه سما 1

11 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

10 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

09 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

07 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

04 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

02 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

قاف

یاسین حجازی

زندگی جضرت محمدص

دبستان دخترانه سما 2

«آهوي با وفا»

-

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ی‍ا م‍ی‍رزا ت‍ق‍ی‌خ‍ان‌ ف‍راه‍ان‍ی‌

علی اک‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ی‌ رفسنجانی

زندگی امیرکیر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

پنجره های آسمان (72 شعر درباره خدا)

بابک نیک طلب

داستان و شعر نوجوان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

نقش زنان در نهضت امام خمینی

ساسان طهماسبی

نقش زنان در تاریخ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دا

زهراحسینی

رمان دفاع مقدس

دبستان دخترانه سما 2

اندیشمند علوم تجربی پنجم ابتدایی

مهندس حسین فتحی

اندیشمند علوم تجربی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

يعقوب کذاب

يورک بِکِه

قهرمان اصلي کتاب، ي

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

پشت صحنه

سامرست موام

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

عادت می کنیم

زویا پیرزاد

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

جکامه ها

نیما یوشیج

شعرنو

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

من یک سایه ام

فیروزه گل سرخی

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما 1

امیرحسین شجاعی

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 2

مهتاب کوشکی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

مینا ده نبی

مسابقه: قبولی در آزمون تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

شادی امیربیگی

مسابقه: قبولی در دبیرستان نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

فاطمه زعفرانیه

مسابقه: قبولی در آزمون تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

مبینا خسروجردی

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 2

راحیل استیری

مسابقه: قبولی در دبیرستان نمونه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

عسل حق پرست

مسابقه: نمایشگاه دست سازه ها هفته مشاغل

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما 1

پارسا ابراهیمی

مسابقه: کشتی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

زهرا نوده

مسابقه: مسابقات والیبال دهه فجر

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 2

بهار شمس

مسابقه: مسابقات بدمینتون

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما 1

کسری ده آبادی

مسابقه: شطرنج

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

يگانه مهرآبادي

1383/02/24

دبستان پسرانه سما 1

سيد اميرعلي علوي هوشمند

1387/02/25

دبستان پسرانه سما 1

مهيار ابوذريان

1387/02/29

دبستان دخترانه سما 2

آنيتا شيدفر

1390/02/29

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

صدف كروژدهي

1380/02/24

دبستان پسرانه سما 1

سيدپرهام رادكيا

1388/02/26

دبستان پسرانه سما 1

كوروش تاج ابادي

1387/02/26

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

امير علي فرهمند فر

1385/02/25

دبستان دخترانه سما 2

كيميا حجازي

1391/02/27

دبستان پسرانه سما 1

محمدمتين داورزني

1387/02/25

دبستان دخترانه سما 2

ثنا سنگ سفيدي

1388/02/31

دبستان پسرانه سما 1

محمد حسين بهداد فر

1386/02/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

سجاد كرابي

1381/02/31

دبستان پسرانه سما 1

امير حسين كرابي

1388/02/23