آخرین اخبار مدارس


03 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

03 مهردبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

02 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

04 مهر دبستان پسرانه سما

01 مهردبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دختری که پادشاه سوئد را نجات داد

یوناس یوناسون

زندگینامه

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اجازه می فرمایید گاهی خواب شما را ببینم

محمد صالح علاء

.

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آمدیم خانه نبودید

نسرین ظهیری

زندگی مشاهیر ایران

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

دور از خانه

نادر ابراهیمی

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غرور و تعصب

جین آستن

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اخرین ماه های حکومت طاغوت تا فصل کبوتر

حسین فتاحی

انقلابی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پدرعشق پسر

سید مهدی شجاعی

زندگانی حضرت علی اکبر

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

دین و زندگی جامع کنکور

دکتر ف مصطفوی - سخایی - کشوری

دروس دین و زندگی 2-3

دبستان دخترانه سما2

کتاب جامع تیزهوشان پنجم ابتدایی

سید جواد تزرقی-هماوهابی ثانی

کتاب جامع تیزهوشان پ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مدیر مدرسه

جلال آل احمد

خاطرات تویسنده

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عادت می کنیم

زویا پیرزاد

رمان

دبستان دخترانه سما2

«دفتر خاطرات يك كرم»

«دورين كرونين»

داستان

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سينا مزيناني

1383/07/05

دبستان پسرانه سما

اميرعلي شوريده يزدي

1387/07/06

دبستان پسرانه سما

فريد صباغ

1383/07/01

دبستان پسرانه سما

سجاد قزي

1387/07/06