آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

جکامه ها

نیما یوشیج

شعرنو

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

لهوف

سید ابن طاووس

درباره عاشورا

دبستان پسرانه 1

اگر اینطوری شود چی؟

سوگریوز

احساس نگرانی در دنیا

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

خاطرات قدم خیر محمدی

دبیرستان دوره اول دخترانه 4

مجموعه داستاني بچه هاي آفتاب در شش مجلد توسط آقاي

سعید معزالدین

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

عادت می کنیم

زویا پیرزاد

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

پشت صحنه

سامرست موام

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

ویلای دلگیر

پاتریک مودیانو

داستان

دبیرستان دوره دوم پسرانه 5

منم که می گذری

مهدی فرجی

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

پایی که جا ماند

سید ناصرحسینی

خاطرات اسارت

دبستان پسرانه 1

اگر اینطوری شود چی؟

سوگریوز

احساس نگرانی در دنیا

دبستان دخترانه 2

«حسني بهونه‌گير شده»

«فاطمه خواجه‌افضلي»

شعر

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه 2

مهتاب کوشکی

مسابقه: شنا

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول پسرانه 3

محمد امين ايزي

1383/09/22

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

سمانه پورصدرا

1381/09/18

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

مهديه محمودي

1382/09/16

دبستان دخترانه 2

سورينا سلطاني مقدم

1388/09/16

دبستان پسرانه 1

امين پورصدرا

1387/09/19

دبستان دخترانه 2

رؤيا مهري

1387/09/20

دبستان دخترانه 2

رزيتا خسروجردي

1390/09/19

دبستان دخترانه 2

پريسا استاجي

1387/09/20

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

آيناز آستارائي

1382/09/21

دبستان دخترانه 2

زهرا نجم آبادي

1388/09/16

دبیرستان دوره اول دخترانه 4

عارفه بهنام فر

1385/09/18

دبستان پسرانه 1

يزدان ميرزائي منش

1390/09/16

دبیرستان دوره اول دخترانه 4

الناز فرهادي فرزين

1385/09/18

دبستان دخترانه 2

صبا آتشين صدف

1387/09/22

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

نازنين تحسيني

1382/09/20

دبستان پسرانه 1

محمد ساجدي فر

1387/09/20

دبستان دخترانه 2

پريسا سليمي پور

1386/09/18