آخرین اخبار مدارس


02 بهمندبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

30 دیدبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

28 دی دبستان پسرانه سما 1

27 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

26 دی دبستان پسرانه سما 1

25 دیدبستان دخترانه سما 2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان دخترانه سما 2

دبستان پسرانه سما 1

دبستان پسرانه سما 1

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما 2

«كيك شگفت‌انگيز»

-

4 داستان كوتاه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

گردان بلدرچین ها

اکبرصحرایی

طنز دفاع مقدس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

آشوبگر آتش افروز

سعید معزالدین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دنیای دختران

گابی شوستر

بررسی مسائل نوجوانان

دبستان دخترانه سما 2

پرسش های چهار گزینه ای علوم پنجم ابتدایی

علیرضا رزاقی

پرسش های چهار گزینه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

دا

زهراحسینی

رمان دفاع مقدس

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

جایی نزدیک بهشت

حمزه ولی پور

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

عشق و فداکاری زن

امیل زولا

داستان

دبستان پسرانه سما 1

گراد

محمد تقی صدیقی

ریاضی ششم ابتدایی

دبستان دخترانه سما 2

مجموعه کتاب های کار ستاره طلایی علوم پنجم ابتدایی

مصطفی خلیل زاده

مجموعه کتاب های کار

دبستان پسرانه سما 1

اگر اینطوری شود چی؟

سوگریوز

احساس نگرانی در دنیا

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

چراغها را من خاموش می کنم

زویا پیرزاد

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

زهرا نوده

مسابقه: مسابقات والیبال دهه فجر

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 2

پریا بهادری

مسابقه: مسابقات بدمینتون

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

نیایش خاکدوست

مسابقه: قبولی در دبیرستان نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

آیلین باستانی

مسابقه: قبولی در دبیرستان نمونه

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

مهلا صفامنش

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

صبا ساغرچی

مسابقه: آزمون مدارس نمونه

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما 2

حدیث فرجامی فر

مسابقه: مسابقات نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

آوا امیدکار

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 2

آیدا امیدکار

مسابقه: مسابقات شنا

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما 2

دیانا میرخسروی

مسابقه: قبولی در دبیرستان نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

یگانه امیری اول

مسابقه: قبولی در دبیرستان نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما 2

نگار کوشکی

مسابقه: قبولی در دبیرستان نمونه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما 1

اميرحسين عاملي

1385/11/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

محيا علي پور

1379/11/03

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

ابو الفضل ايزدخواه

1382/11/05

دبستان دخترانه سما 2

سوگندسادات مختاري

1389/11/02

دبستان پسرانه سما 1

دادمهر صالحي نيا

1389/11/05

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

ستاره پاك فطرت

1381/11/02

دبستان پسرانه سما 1

اميرحسين دولت آبادي

1389/11/05

دبستان پسرانه سما 1

محمدجواد تناور

1386/11/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

مونس دولتي

1380/11/07

دبستان دخترانه سما 2

ديانا فسنقري

1387/11/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

مهلا عليخاني

1379/11/03

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

سارا مظفري فرد

1381/11/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6

معصومه وحيدي دلال

1380/11/02

دبستان دخترانه سما 2

آناهيتا عرب خاني

1387/11/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما 5

مرتضي فشتنقي

1379/11/06

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

كاوه صمدي

1383/11/01

دبستان پسرانه سما 1

سيداميرعلي موسوي خواه

1389/11/06