آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

دبستان پسرانه 1

دبستان پسرانه 1

دبستان دخترانه 2

دبستان دخترانه 2

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

دختر شینا

بهناز ضرابی زاده

خاطرات قدم خیر محمدی

دبستان دخترانه 2

پرسش های چهار گزینه ای علوم پنجم ابتدایی

علیرضا رزاقی

پرسش های چهار گزینه

دبستان پسرانه 1

اگر اینطوری شود چی؟

سوگریوز

احساس نگرانی در دنیا

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

مدیر مدرسه

جلال آل احمد

خاطرات تویسنده

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

هزارتو

فردریش دورنمات

خاطرات نویسنده

دبستان دخترانه 2

کتاب کار علوم پنجم دبستان

سید جواد تزرقی-هماوهابی ثانی

کتاب کار علوم پنجم

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

قاف

یاسین حجازی

زندگی جضرت محمدص

دبیرستان دوره دوم پسرانه 5

امیر گل ها

حسین سیدی

.

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ی‍ا م‍ی‍رزا ت‍ق‍ی‌خ‍ان‌ ف‍راه‍ان‍ی‌

علی اک‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ی‌ رفسنجانی

زندگی امیرکیر

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

کتابخانه عجیب

هاروکی موراکامی

داستان

دبیرستان دوره اول دخترانه 4

هنر خوب زیستن

رولف دوبلی

راههای شادکامی وموفق

دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

جایی نزدیک بهشت

حمزه ولی پور

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه 1

مهدی ازهری

مسابقه: مدارس تیزهوشان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه 1

طاها غلامی

مسابقه: مدارس تیزهوشان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه 1

متین فاضل

مسابقه: مسابقه احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه 1

امین فروزش

مسابقه: مدارس تیزهوشان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه 1

مانی عابد

مسابقه: مدارس تیزهوشان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه 1

سینا ایروانی

مسابقه: مدارس تیزهوشان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه 1

پوریا چشمی

مسابقه: مدارس تیزهوشان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه 1

طاها علوی

مسابقه: مدارس تیزهوشان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه 1

بهراد شمس آبادی

مسابقه: مدارس تیزهوشان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه 1

سورنا مرادی

مسابقه: مدارس تیزهوشان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه 1

آرمان پیش بین

مسابقه: مدارس تیزهوشان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه 1

یاسین عسکری

مسابقه: مدارس تیزهوشان

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه 6

ستایش دولت آبادی

عنوان تحقیق:بررسی علل خود کشی در جوانان و نوجوانان سبزوار

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره اول دخترانه 4

زهرا كيوانلوشهرستانكي

1384/12/15

دبستان دخترانه 2

تانيا چشمي

1390/12/14

دبیرستان دوره اول پسرانه 3

ايليا يگانه پناه

1385/12/14