آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نقش زنان در نهضت امام خمینی

ساسان طهماسبی

نقش زنان در تاریخ

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

اخرین ماه های حکومت طاغوت تا فصل کبوتر

حسین فتاحی

انقلابی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درختکاری عملی

غلامرضا وزیری الهی

درباره درختکاری

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

یکی بود یکی نبود

محمد علی جمال زاده

داستان کوتاه

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پشت صحنه

سامرست موام

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هزارتو

فردریش دورنمات

خاطرات نویسنده

دبستان پسرانه سما

گراد

محمدتقی صدیقی- مریم توکل

ریاضی چهارم ابتدایی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

يعقوب کذاب

يورک بِکِه

قهرمان اصلي کتاب، ي

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غرور و تعصب

جین آستن

رمان

دبستان دخترانه سما2

اندیشمند علوم تجربی پنجم ابتدایی

مهندس حسین فتحی

اندیشمند علوم تجربی

دبستان دخترانه سما2

حسني خدا رو دوست داره

مهرانگيز اشرف‌پور

شعرها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

آمبولانس شتری

اکبرصحرایی

طنز دفاع مقدس

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

پدرام استيري

مسابقه: قبولي درتكميل ظرفيت دبيرستان نمونه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی کیوانلو

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

کیارش مختاری

مسابقه: بدمینتون

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما2

فاطمه خیرآبادی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

صبا شایان

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

زهرا امینی

مسابقه: شنا

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علی نجفی

مسابقه: بدمینتون

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما2

یاسمن عاقل ششتمد

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

مبینا یوزباشی

مسابقه: قبولی در آزمون تیزهوشان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

زهرا امینی

مسابقه: دوسرعت

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما2

مژگان توکلی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

مبینا یوزباشی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

سجاد كوشكي

1385/10/24

دبستان دخترانه سما2

ستايش فخاري

1385/10/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نگين رحيمي يگانه

1378/10/27

دبستان پسرانه سما

رضا بروجردي

1383/10/26

دبستان پسرانه سما

اميررضا گرداني

1388/10/26

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

آرميتا محمدي

1382/10/28

دبستان دخترانه سما2

مائده مسكني

1384/10/23

دبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

عادل كامراني منش

1380/10/25

دبستان دخترانه سما2

سپيده زارعي صالح آباد

1383/10/23

دبستان پسرانه سما

بنيامين شكيبا جو

1385/10/27

دبستان پسرانه سما

آرمان سليمان پور

1383/10/25

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مبينا صفاري

1379/10/29

دبستان پسرانه سما

ارشيا دولت ابادي

1384/10/24

دبستان پسرانه سما

احمد پارسا پهلواني

1386/10/26

دبستان دخترانه سما2

مانيا نورافشان

1387/10/29

دبستان دخترانه سما2

زهرا سنگ سفيدي

1385/10/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حميد رضا خيرآبادي

1379/10/27

دبستان پسرانه سما

اميرپارسا ارقند

1385/10/30

دبستان دخترانه سما2

سارا ميرزائي

1385/10/24