آخرین اخبار مدارس


02 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما

30 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

01 بهمندبیرستان دوره اول پسرانه سما 3

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

19 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

16 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

22 بهمندبستان دخترانه سما2

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان دخترانه سما2

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبستان دخترانه سما2

کتاب جامع تیزهوشان پنجم ابتدایی

سید جواد تزرقی-هماوهابی ثانی

کتاب جامع تیزهوشان پ

دبستان دخترانه سما2

اندیشمند علوم تجربی پنجم ابتدایی

مهندس حسین فتحی

اندیشمند علوم تجربی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

رمضان ماه خدا

ین الدین احمدی وحسنعلی احمدی

اعتقادات .احکام .اخلاق

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

منم که می گذری

مهدی فرجی

شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

درختکاری عملی

غلامرضا وزیری الهی

درباره درختکاری

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

زن در ادیان بزرگ جهان

جین هولم و جان بوکر

زن در ادیان بزرگ جها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

غرور و تعصب

جین آستن

رمان

دبستان دخترانه سما2

«حسني بهونه‌گير شده»

«فاطمه خواجه‌افضلي»

شعر

دبستان پسرانه سما

گراد

محمدتقی صدیقی- مریم توکل

ریاضی چهارم ابتدایی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ویلای دلگیر

پاتریک مودیانو

داستان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بلوم فلد مجردی میان سال

فرانتس کافکا

رمان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

عشق و فداکاری زن

امیل زولا

داستان

آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

کورش شعبانپور

مسابقه: اسکیت

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

ندا ناصری

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

نگین کوشکی

مسابقه: ورزشی شنا

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

یاسمن عاقل ششتمد

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

پانا پسندیده

مسابقه: مسابقات شنا دانش اموزی شهرستان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

بیتا کاظمی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

پریا بلند نظر

مسابقه: شنا

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما2

مژگان توکلی

مسابقه: قبولی در آزمون نمونه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی کیوانلو

مسابقه: تنیس روی میز

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علی برآبادی

مسابقه: اذان

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

مهزاد ناصری

مسابقه: آزمون های سراسری پیشرفت تحصیلی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما2

نگین کوشکی

مسابقه: مسابقات شنا دانش اموزی شهرستان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

شهراد چشمي

1388/12/02

دبستان دخترانه سما2

پريسا علي محمدي

1388/12/03

دبستان دخترانه سما2

شيما صارمي منش

1385/12/06

دبستان پسرانه سما

عليرضا دولت ابادي

1387/12/06

دبستان پسرانه سما

محمدفرحان دلير

1384/12/05

دبستان پسرانه سما

بنيامين سليمان پور

1394/12/04

دبستان پسرانه سما

امير رضا رباط سرپوشي

1386/12/03

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

مريم عادلي فر

1380/12/04

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نيلوفر كوشكي

1379/12/01

دبستان پسرانه سما

امير محمد حيدري نژاد

1388/12/08

دبستان پسرانه سما

مهديار جهاني نيا

1388/12/04

دبستان پسرانه سما

محمدجواد عباس آباد عرب

1387/12/08

دبستان پسرانه سما

ماني عابد

1386/12/08

دبستان دخترانه سما2

نگين رامشيني

1384/12/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فاطمه قرباني

1378/12/02

دبستان پسرانه سما

عرفان عامري

1386/12/04

دبیرستان دوره اول دخترانه سما 4

مريم يزداني بخش

1382/12/03